Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Arménské republiky Jeho Exelencí panem Tigranem Serianianem. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce. V průběhu setkání byla podepsána smlouva o obnovení výuky arménského jazyka na Univerzitě Karlově.

Aktivity směřující k obnovení arménských studií na Ústavu východoevropských studií FF UK probíhají již od roku 2013. V uplynulém roce byl realizován kurz Úvod do arménských studií, pro nadcházející akademický rok je naplánována ucelená výuka arménského jazyka a literatury.

Studium arménského jazyka a literatury rozšiřuje nabídku pro zájemce o Východoevropská studia a bude atraktivním doplněním k profilovému studiu jazyka a pro studenty historie, archeologie či etnologie. Stará arménština je důležitým pramenem pro studium antické a raně křesťanské kultury a je jedním z jazyků ke studiu orientálního křesťanství.

Slavnostním podpisem smlouvy mezi UK a Velvyslanectvím Arménské republiky byla zároveň oceněna vzájemná, dlouhodobě oboustranně přínosná spolupráce, která je na velmi dobré úrovni. Rektor UK a velvyslanec Arménie také projednali další možnosti akreditace samostatného kavkazského specializačního modulu v rámci magisterského studia oboru Východoevropských studií.

Za správnost:
Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK (Odbor vnějších vztahů, Univerzita Karlova v Praze)
e-mail: pr@cuni.cz, tel: 224 491 248

V Praze dne 16. 9. 2014

tiskovou zprávu vydala Univerzita Karlova v Praze: Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK [cuni.cz, 16. září 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK