UK bude hostit konferenci evropských kriminologů

Výroční konference Evropské kriminologické společnosti (ESC) se v roce 2014 uskuteční v Praze na Filozofické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 10.–13. září. Počet přihlášených účastníků z celého světa již překročil tisícovku a signalizuje, že půjde o největší akci v této oblasti od vzniku ESC v roce 2000.

Konference nese název Criminology of Europe: Inspiration by Diversity a mezi hlavní témata budou patřit problémy transformace zemí ve střední Evropě, klíčové otázky soudobé kriminologické teorie, problematika drog a důsledků migrace v oblasti kriminality. V jednání panelů – přihlášeno je přes 900 příspěvků a 50 posterů – se potom objeví prakticky všechna témata či směry soudobé kriminologie (trestní právo, viktimologie, penologie, média a veřejnost, forenzní psychologie, gender atd.).

Účastníci se mohou těšit na vystoupení prezidenta ESC prof. M. Tonryho, výroční cenou poctěného prof. D. Melossi a další přední kriminology, přičemž přihlášeni jsou také účastníci z Ameriky, Asie, Afriky i Austrálie. Záštitu převzala mimo jiné prof. H. Válková, ministryně spravedlnosti ČR. Součástí kongresu je též jednání pracovních skupin a setkání řešitelů významných mezinárodních projektů, na nichž participuje významnou měrou i Katedra sociologie FF UK.

Zájemce o setkání s předními světovými kriminology odkazujeme na stránky konference, účast na ní je samozřejmě vázána řádnou registrací. Studentům a zaměstnancům předem děkujeme za pochopení pro zvýšenou intenzitu pohybu v prostorách fakulty a vedení fakulty i Univerzity Karlovy za podporu.

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
předseda organizačního výboru

Evropská kriminologická konference 2014 v Praze (EUROCRIM 2014): informace pro média

header


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK