Slavnostní zahájení akademického roku 2014/2015

Nový akademický rok 2014/2015 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 9:00 ve Velké aule FF UK.

Po skončení slavnostního zahájení bude oficiálně otevřen zrekonstruovaný bufet v hlavní budově FF UK, jehož novým provozovatelem je Rozlet o.p.s.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK