Profesor Zubov promluví na Filozofické fakultě UK o dějinách Ruska

Ve středu 15. října 2014 od 16:00 vystoupí ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“.

Profesor Zubov je nejen vynikajícím odborníkem, ale také veřejně angažovaným intelektuálem: letos na jaře byl pro svou kritiku Putinovy anexe Krymu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě.

Po přednášce bude představen český překlad prvního dílu Velkých dějin Ruska XX. století. Prezentace knihy se zúčastní i někteří z dalších autorů publikace: profesor Richard Edgar Pipes z Harvardské univerzity a historik Alexej Kelin.

Vzhledem k předpokládanému značnému zájmu se bude událost přenášet on-line, a bude tak přístupná divákům z celého světa. Odkaz na on-line přenos bude včas k dispozici na webových stránkách FF UK (www.ff.cuni.cz).

Jednacím jazykem bude ruština. Přednáška i prezentace knihy budou simultánně tlumočeny do češtiny. Akce je veřejně přístupná a vstup na ni je volný do naplnění kapacity sálu. Akci pořádají Studia nových médií FF UK a nakladatelství Argo a koná se pod záštitou děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové.

Profesor Zubov na FF UK vystoupí u příležitosti své návštěvy Prahy, během níž bude hostem letošního Fora 2000 (12.–15. října 2014).

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

V Praze dne 24. 9. 2014

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK