Palachovo náměstí se 18. října 2014 otevírá veřejnosti

FF UK se jako jedna z pořádajících institucí zapojila do prvního ročníku kulturního festivalu Open Square (Otevřené Palachovo náměstí).

1. ročník festivalu Open Square proběhne 18. října 2014 od 10 do 20 hodin. Jeho smyslem je představit zejména mladým lidem významné kulturní a akademické instituce sídlící na pražském náměstí Jana Palacha. Festival společně pořádají Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tyto instituce zároveň podepsaly Memorandum o spolupráci, jehož smyslem je společně prezentovat veřejnosti (zejména mladým lidem) unikátní urbanistický celek pražského Palachova náměstí a činnost významných institucí, které na něm sídlí.

Festival nabídne bohatý program v prostorách zúčastněných institucí i přímo na Palachově náměstí. Pro návštěvníky budou připraveny výstavy, přednášky, workshopy, prezentace studijních oborů, koncerty, komentované prohlídky s urbanisty (urban walks) či panelové diskuse. Program vyvrcholí mimořádným večerním koncertem České filharmonie ve Dvořákově síni Rudolfina.

„Propojování akademické a kulturní sféry s širší veřejností pokládám za velmi žádoucí,“ doplňuje doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK.

Zúčastněné instituce nabídnou vstup na všechny pořady se slevou nebo zcela zdarma. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout prostory, které jsou veřejnosti jinak nepřístupné.

Festival Open Square (Otevřené Palachovo náměstí) se bude konat každoročně a zúčastněné instituce budou spolupracovat i na organizaci různých dalších akcí pro veřejnost.

Další informace k projektu Open Square jsou k dispozici na webových stránkách projektu a na jeho facebookové prezentaci.

Tisková zpráva

Open-Square-Memorandum_1

zleva: Tomáš Ctibor (pověřený řízením IPR Praha), dr. Helena Koenigsmarková (ředitelka Uměleckoprůmyslového musea), doc. Mirjam Friedová (děkanka Filozofické fakulty UK), dr. David Mareček (generální ředitel České filharmonie)
foto: Ondřej Kocourek (UPM)

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK