Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) probíhá od 10. do 11. října v prostorách Lichtenštejnského paláce. Konferenci doprovází workshopy, v rámci nichž zazní podobné otázky, jaké si klade hlavní program, ovšem zaměří se na jejich prohloubení nebo zodpovězení s ohledem na praktickou školní výuku, případně běžný pohyb v naší společnosti.

Dvoudenní konference je určena akademikům, studentům a učitelům dějepisu a společenských věd. Jejím cílem je zprostředkovat pohled odborníků z celého světa na současná témata a metody spjaté s problematikou paměťových výzkumů souvisejících s tvorbou vzdělávacích kurikul a se vzdělávací praxí. „Postkomunistické společnosti střední Evropy mohou sloužit jako jedinečná laboratoř pro zkoumání konfliktního vztahu mezi tím, jak se prožité dějinné události tradují v rodině či mezi jednotlivci a jak je ve škole podává institucionalizovaný výklad. Pokládám za zcela zásadní pro nás jako občany i společnost jako celek, že se teď vážně zamýšlíme nad způsobem, jakým formujeme historické vědomí mladých lidí, a že hledáme cesty k takovému způsobu předávání společné historie, ve kterém se oba zdroje paměti mohou přirozeně prolínat a navzájem obohacovat,“ říká doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK, jež je spolupořadatelem konference.

Jako hlavní řečníci vystoupí Aleida Assmannová (Univerzita v Kostnici, Německo), renomovaná autorka monografií a studií na poli interdisciplinárního výzkumu paměti, Peter Seixas (Univerzita v Britské Kolumbii, Kanada), přední didaktik dějepisu a odborník na historické vědomí, Felicitas Macgilchrist (Institut Georga Eckerta v Braunschweigu, Německo), odbornice na mezinárodní výzkum učebnic a Sirrka Ahonen (Univerzita v Helsinkách, Finsko), odbornice na postkomunistickou historii zemí střední a východní Evropy.

Na workshopy se stačí registrovat

Součástí doprovodného programu konference jsou workshopy, v rámci nichž zazní podobné otázky, jaké si klade hlavní konferenční program, ovšem zaměří se na jejich prohloubení nebo zodpovězení s ohledem na praktickou školní výuku, případně běžný pohyb v naší společnosti.

Ve čtvrtek 25. září proběhl workshop Fotografie v didaktice dějepisu. O týden později, v pátek 3. října, se uskuteční workshop, který se pokusí z práce s Wikipedií jako zdrojem znalostí o minulosti vytěžit nové kompetence pro práci s médii. Workshop v pátek 17. října se bude věnovat možnostem využití dokumentárního filmu ve výuce. Tyto workshopy probíhají v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2).

Workshop s názvem Stopy paměti, který nabídne jiný pohled na otázky, jež budou předmětem odborné debaty na konferenci, se uskuteční v sobotu 4. října v Ústí nad Labem.

Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci je zdarma, je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.

Program konference společně s doplňujícími informacemi k přihlašování účastníků je k dispozici na webových stránkách schoolxmemory.eu.

Převzato z Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť [iforum.cz, 25. září 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK