Členství v Klubu Alumni UK je otevřené všem absolventům Univerzity Karlovy

Klub Alumni si klade za cíl udržovat sounáležitost absolventů s univerzitou a bývalé studenty i nadále zapojovat do univerzitního dění. Svým členům klub umožňuje účast na odborných přednáškách a seminářích i významných akcích UK.

Hlavním posláním Klubu Alumni UK je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem svým členům z řad absolventů Univerzity Karlovy. Klub rovněž organizuje mnohé společenské události – zejména červnovou zahradní slavnost či vánoční setkání – a v neposlední řadě pak v rámci členské karty nabízí i mnohé další výhody.

Registrační formulář a další informace o klubu jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy a také v Informačním, poradenském a sociálním centru UK.

Registrovaní členové Klubu Alumni UK obdrží průkaz, který jim umožní uplatňovat veškeré benefity. Benefity vážící se k členskému průkazu budou průběžně zveřejňovány.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK