Mezinárodní lingvistická olympiáda prověřila analytické myšlení středoškolských studentů

Národní soutěž Česká lingvistická olympiáda organizovaná studenty FF UK a MFF UK umožňuje už tři roky těm nejlepším účast v mezinárodním kole.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO), která žáky nominuje, vznikla v návaznosti na lingvistický korespondenční seminář Pralinka, a je tak nejmladší vědeckou olympiádou u nás. Veškerou organizaci zahrnující vytváření soutěžních úloh, komunikaci se žáky a jejich učiteli, trénink nejlepších žáků, shánění financí a vysílání národního týmu na mezinárodní kolo mají na starosti studenti Filozofické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK, které v brzké budoucnosti čeká i organizace mezinárodního kola v Praze.

„Vzhledem k tomu, že se u nás na středních školách lingvistika téměř neučí, nemůžeme u studentů testovat znalost faktů. Všechny naše úlohy jsou postaveny na logice, na hledání vzorců v datech a na analytickém myšlení. Tím pádem nabízíme mnoha z nich trénink ve schopnostech, které jsou uplatnitelné prakticky všude,“ říká spoluorganizátor Bc. Vojtěch Diatka, který studuje filologický program na FF UK.

V mezinárodním kole získal český tým v roce 2013 v Manchesteru jednu zlatou medaili a v roce 2014 v Pekingu dvě bronzové a jedno čestné uznání.

I když žáci ve škole lingvistiku nemají, mohou se účastnit mezinárodní olympiády [iforum.cz, 27. srpna 2014]

IFORUM-15326-version1-olympiada_text


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK