Magisterský program European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Development nabízí místa pro samoplátce

Přihlášky samoplátců na studijní program European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Development je nutno odevzdat do 15. srpna 2014 (platí pro mimoevropské zájemce), nebo do 31. srpna 2014 (platí pro evropské zájemce).

Bylo vyhlášeno přijímací řízení pro samoplátce na dvouletý evropský magisterský program (120 ECTS) pro akademický rok 2014/15. Jedná se o bilingvní studijní program v angličtině a francouzštině. Veškeré podrobnosti a kontakty naleznete zde: http://mastertema.eu/


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK