Letní škola znakových jazyků přetlumočí neslyšícím i koncert kapely Traband

V pondělí 25. srpna odstartoval na FF UK první ročník Mezinárodní letní školy znakových jazyků. Ve čtvrtek a v pátek se škola otevírá široké veřejnosti.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s podtitulem Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Přípravy akce se ujali studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN) pod vedením Bc. Lucie Břinkové.

Letní škola má dvě části: Summer School Lecture a Summer School Open. Summer School Lecture trvala tři dny (25.–27. srpna) a zúčastnilo se jí padesát delegátů z různých zemí a dvanáct odborníků z Evropy, Ameriky a Austrálie, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Navazující dvoudenní Summer School Open (28.–29. srpna) je otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů.

Součástí doprovodného programu je koncert skupin Traband a Johannes Benz tlumočený do znakového jazyka.

Aktuality můžete sledovat na stránkách ÚJKN a na facebookové prezentaci Summer School 2014: CISL. Organizátoři plánují vydat elektronický sborník, který bude obsahovat jak psané texty (v češtině a v angličtině), tak videozáznamy přednášek v českém znakovém jazyce a v mezinárodním znakovém systému.

Letní škola znakových jazyků přetlumočí neslyšícím i koncert kapely Traband [iforum. cz, 26. srpna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK