V září vyjde kolektivní monografie o cyrilometodějské tradici

Monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vycházející ve Vydavatelství FF UK vznikla jako jeden z výstupů loňských oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

Publikace navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska.

Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.

„… věroučná misie měla i své politické důvody a aspekty, stejně jako znovuoživení této tradice v 19. století bylo neseno snahou více politickou nežli náboženskou. To však v žádném případě nesmí znamenat, že necháme stranou christianizační dílo a především zakotvenost obou bratrů v dialogu se světem, mimo logiku politiky a každodenních zájmů mocných. V posledních desetiletích se přitom velmi často pohybujeme pouze v „horizontech“, více či méně vzdálených kontextech, dokladovatelných motivacích, vztazích a důsledcích. Jako by se definitivně začala vytrácet „vertikalita“, uvědomění člověka, že horizont každodennosti je příliš redukovaným světem, kterému něco významného a přesahujícího schází. Pokud dokázala misie Cyrila a Metoděje překonat ve svém dosahu více než celé tisíciletí, mohla by pomoci překonat i tuto ztrátu vertikality.“

(z úvodního slova doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.)

Publikace vyjde na konci září 2014. K zakoupení bude v e-shopu FF UK.

Anotace knihy

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK