V pátek 25. července 2014 proběhne cvičný požární poplach

V pátek 25. 7. 2014 proběhne na FF UK cvičný požární poplach:

• v 9:00 hod. ve Šporkově paláci (cca do 10:00 hod.)
• v 11:00 hod. v hlavní budově (cca do 12:00 hod.)

Cílem cvičného poplachu je ověřit připravenost na požár nebo jinou krizovou situaci. Součástí cvičení je evakuace celé budovy – všichni, kdo v daný okamžik budou v budově, se musí bez výjimky evakuovat.

Vezměte prosím tuto skutečnost v potaz při plánování pracovního programu v uvedený den.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK