Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků.

Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových jazyků, příbuznost znakových jazyků a kultura neslyšících. Akci organizují studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

„Téměř dvacet studentů už několik měsíců dobrovolně pracuje na tom, aby byla tato naše mezinárodní letní škola co nejlepší. Připravují program, vymýšlí propagační videa, píší projekty, komunikují s delegáty z celého světa, překládají informace do čtyř jazyků, zajišťují doprovodný program,“ říká k průběhu příprav koordinátorka celé akce Bc. Lucie Břinková.

Letní škola bude mít dvě části: třídenní Summer School Lecture (25.–27. srpna) se zúčastní 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků z Evropy, Ameriky a Austrálie, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími. Na Summer School Lecture naváže dvoudenní Summer School Open (28.–29. srpna), otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů.

S příspěvky vystoupí Sherman Wilcox, profesor lingvistiky na Univerzitě v Novém Mexiku, který se zabývá studiem a popisem znakových jazyků, především kulturou amerických neslyšících a kognitivní lingvistikou. Stejnému tématu se věnuje i jeho žena Phyllis Wilcox. Přednášet bude dále Carol Padden, neslyšící profesorka z katedry komunikace na Kalifornské univerzitě v San Diegu, nebo Ulrike Zeshan, profesorka lingvistiky znakových jazyků a ředitelka UCLan’s International Institute for Sign Languages and Deaf Studies (iSLanDS). O kultuře neslyšících promluví Tom Humpries, světově známý neslyšící lingvista, který jako první pojmenoval audismus – diskriminaci na základě sluchu, dále Trevor Johnston, Adam Schembri a Christian Rathmann, kteří jsou odborníky na korpusy znakových jazyků.

Z českých specialistů se představí Irena Vaňková, odborník na kognitivní lingvistiku, a Klára Richterová, která pohovoří při této příležitosti o příbuzenské terminologii v českém znakovém jazyce a o korpusu Deaf.

Součástí akce je bohatý doprovodný program zaměřený na kulturu neslyšících – koncerty, vernisáž, storytelling, a především koncert kapely Traband a Johanes Benz tlumočený do českého znakového jazyka.

Aktuality můžete sledovat na stránkách ÚJKN http://ujkn.ff.cuni.cz/en/CISL a na facebookové prezentaci Summer School 2014: CISL.

Tato studentská aktivita je pořádána pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA., a děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Letní škola vznikla za laskavé finanční podpory těchto dárců: Nadace Sirius, Magistrát hl. města Prahy, Fabri Moravia, Nadace Charta 77 – konto Bariéry, Fabri Moravia, Velvyslanectví Spojených států amerických, Stannah, Manus Prostějov, John Benjamin Publishing, Česká obec sokolská – Sokol.

Technické a personální zajištění poskytla FF UK v Praze a zdejší Ústav jazyků a komunikace neslyšících.

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

V Praze dne 1. 7. 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK