Konference Perspectives on Contemporary Legend se zaměřila na fenomén městských legend

32. konference Perspectives on Contemporary Legend, pořádaná Filozofickou fakultou UK ve dnech 2. až 8. června, byla historicky nejrozsáhlejší etnologickou konferenci na půdě Univerzity Karlovy.

Konference byla věnována fenoménu městských legend – fiktivních příběhů a informací kolujících v soudobé společnosti. Toto významné odborné setkání se od konce 80. let 20. století střídavě koná v USA, Kanadě a západní Evropě, a poprvé se tak uskutečnilo v jedné z bývalých socialistických zemí. Konferenci organizovala fakulta ve spolupráci s International Society for Contemporary Legend Research; podpořena byla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) č. 09 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech.

Odborné setkání slavnostně zahájila děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D. Šestidenní konference se zúčastnilo 54 odborníků z oborů etnologie, folkloristiky a antropologie z 16 zemí světa.

Fakt, nebo fáma? Na mezinárodní konferenci se debatovalo i o tom, zda Darwin odvolal evoluční teorii [iforum.cz, 10. července 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK