Děkanka FF UK vyhlašuje vnitřní soutěž o rozvojové prostředky

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 19. 6. 2014 č.j. 5584/2014-VI vnitřní soutěž o rozvojové prostředky. Vnitřní soutěž nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), je na ni určena částka 3.000.000 Kč a je vyhlášena ve dvou tematických okruzích. Jeden tematický okruh je určen pro akademiky, jeden pro všechny studenty.

Žádosti o podporu projektu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace „Granty a projekty“, a to nejpozději do 10. 9. 2014 do 23:59 hod.

Podrobné informace včetně postupu práce s aplikací pro podání projektové žádosti naleznete na stránkách Vnitřní soutěže FF UK v Praze – 2014 a 2015.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK