Ústav translatologie FF UK se stal členem prestižní sítě EMT pod patronací Evropské komise

Ústav translatologie FF UK získal značku kvality European Master’s in Translation (EMT), kterou Evropská komise uděluje vysokoškolským vzdělávacím institutům splňujícím přísná kvalitativní kritéria. Mezi tato kritéria patří sledování uplatnění absolventů, kontakt s profesní sférou a učitelský sbor, který se vedle vědecké orientace zaměřuje též na aktuální situaci v oboru.

PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., koordinátor ÚTRL pro zapojení ústavu do sítě EMT, k tomu říká: „Abychom mohli získat tuto značku kvality od Evropské komise, museli jsme absolvovat náročný administrativní proces. Kvalifikovat se mohou překladatelské instituty nabízející na magisterské úrovni výuku třeba jen jednoho cizího jazyka. My jich máme hned pět. Do Bruselu jsme tak odesílali velmi objemnou přihlášku s početnými listinnými přílohami. Úsilí se ale nakonec vyplatilo, jsme prvním vysokoškolským pracovištěm v ČR, které je členem sítě EMT.“

Tisková zpráva Evropské komise k EMT včetně seznamu studijních programů z EU, které tento certifikát kvality získaly

Tisková zpráva Zastoupení EK v České republice věnovana členství ÚTRL v EMT


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK