V rámci programu Norské fondy byla vyhlášena Výzva pro podávání žádostí o přípravné návštěvy

V programu je možné přihlásit se do nové výzvy – Výzva pro podávání žádostí o přípravné návštěvy. Projekty k přípravné návštěvě by se měly týkat krátkodobé mobility od 1 do 5 dnů pro zaměstnance a pedagogické pracovníky z ČR do Norska, Lichtenštejnska a na Island, která bude zaměřena na přípravu budoucího projektu.

Podrobnosti o Norských fondech a další náležitosti k předkládání žádostí jsou k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Přípravná návštěva je součástí procesu zpracování společného mezinárodního projektu v podstatě jakéhokoliv zaměření (věda a výzkum, studentské mobility, mobility akademických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání). Bude hodnocena podle tří kritérií: motivace, plán prováděných činností a přínos plánovaných aktivit k přípravě budoucího projektu. Grant hradí výdaje na cestu (letenka + pobytové náklady).

Termín předkládání žádostí: 28. 7. 2014 v 15:00 v Domě zahraniční spolupráce MŠMT, fakultní termín je 25. 7., do této doby je nutné mít od norské strany (příp. z Islandu či Lichtenštejnska) zvací dopis (formulář ke stažení). Projekt je nutné podat prostřednictvím aplikace CEDR, do níž vám zajistí přístup grantové oddělení (petr.hajek@ff.cuni.cz).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK