Oficiální návštěva ředitele Národní knihovny Arménie v Knihovně FF UK, 4. června

Dne 4. června 2014 hostila Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky a Velvyslanectvím Arménské republiky oficiální návštěvu ředitele Národní knihovny Arménie dr. Tigrana Zargaryana a jeho manželky.

Více informací k tématu v článku Knihovna FF UK přivítala oficiální návštěvu z Národní knihovny Arménie

Zdroj fotografií: Archiv FF UK