Na přelomu července a srpna začíná Letní škola slovanských studií

58. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu.

Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) poskytuje obraz o současném bohemistickém a slavistickém bádání, zejména o českém jazyce, literární historii a českých dějinách. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS, vedené PhDr. Jiřím Hasilem, Ph.D.

Letošní ročník se koná v termínu 25. července – 22. srpna 2014. Výuka probíhá od pondělí do pátku v 9.00–13.30 a tvoří ji praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a cykly přednášek. Program zahrnuje 25 vyučovacích hodin (po 45 minutách) jazykové výuky týdně, exkurze, výlety a samostatné studium. Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů. Nabízené kurzy: I. začátečníci, II. mírně pokročilí, III. středně pokročilí, IV. pokročilí.

Podrobné informace na stránkách Ústavu bohemistických studií FF UK nebo na stránkách LŠSS.

Související článek: 58. běh Letní školy slovanských studií začne na přelomu července a srpna [iforum.cz, 17. června 2014]

 

57. ročník Letní školy slovanských studií v médiích:

Do Prahy se sjeli studenti z celého světa. Budou se učit česky, 28. 7. 2013 [Lidové noviny]

„Znám spisovatel Kundera.“ Cizinci na letní škole češtiny, 28. 7. 2013 [Týden.cz]

Do Prahy se sjeli studenti z celého světa učit se česky, 27. 7. 2013 [Česká televize]

Chtějí umět česky. Ze světa zamířili do Prahy studenti, 27. 7. 2013 [Aktuálně.cz]


Související články