Knižní novinky Vydavatelství FF UK: červen

Přinášíme přehled nejnovějších titulů z produkce Filozofické fakulty UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v e-shopu, v Knihovně Jana Palacha nebo také na nadcházejícím veletrhu malých nakladatelů Knihex (22. 6. 2014).

hledaci_krasy_obalka Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

Jan Wiendl 

Východiskem souboru studií jsou diskuse o podobě moderního umění, jeho ideovém založení, estetických proměnách a vztahu k sociálním a politickým otázkám, jak je kladla levicová avantgarda v polemikách s tradicionálně či konzervativně založenými kritiky a uměleckokritickými uskupeními zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Spolu s charakteristikou konceptuálního uvažování takových osobností, jako byli F. X. Šalda, Bedřich Fučík, František Götz, Karel Teige nebo Bedřich Václavek, se kniha zabývá také tvůrčím rozvíjením těchto úvah, jak je patrné např. v díle Jakuba Demla, Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Josefa Kostohryze, Jana Čepa či Karla Tomana a Antonína Sovy. Závěrečný oddíl knihy tvoří literárněkritické portréty vybraných představitelů literatury devadesátých let 20. století, jejichž tvorba nabízí další z možných odpovědí na otázku po tvůrčím modelování integrálního životního postoje či pocitu v době, v níž převažovala skepse, obezřetnost k ideologickým výzvám, ale také důvěra v integrující povahu lyriky.

 

více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

nemecka_inspirace_web Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval
Eva Blinková Pelánová 

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace. Analýza se soustřeďuje především na dvě povídky ze souboru Dcery ohně, Sylvii a Oktavii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orientu a na Nervalovy poslední prózy, Aurelii a Pandoru. Monografie odhlíží od psychobiografického klíče a naopak se soustřeďuje na kulturní vklad německých textů, které Nerval znal – především díky knize O Německu od paní de Staël – a částečně také překládal. Vazbu na německou literaturu dokládá topika „spění k ideálu“ a představa dvojího světa. V prvním případě je asi zásadní důvěrná znalost Goethova Fausta; dvojí svět odkazuje jednak k fantastické lidové inspiraci, jak se s ní Nerval setkal především v Bürgerově Lenoře, a k Hoffmannovým povídkám.

 

více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

kopecky_web Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu
Martin Kopecký 

Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem, patří k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky globálního kapitalismu. Publikace zkoumá, jakými cestami se tak stalo, ukazuje na sociální důsledky uvedených skutečností a zamýšlí se nad možností formulace alternativ aktuálně převládajících podob vzdělávání dospělých.

 

více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

 sep201402 Studia Ethnologica Pragensia 2014/2 

Z obsahu nového čísla vybíráme: Mongolská vize reality (Jana Vobořilová); Vztah jazyka a regionální identity obyvatel Bretaně na příkladu studentů bretonštiny (Anna Třesohlavá); Uzbecká komunita na území České republiky ve světle statistických údajů (Libor Drahoňovský); Umění severoamerických kmenů Velkých plání ve strukturalistické perspektivě (Klára Perlíková); Materiály: Migranti a tržiště v Dubaji: Etnografický portrét (Helena Hanzlíčková); Latinská Amerika v českých knížkách lidové čtení (Oldřich Kašpar); Co člověk psal a sděloval na lidovém domě (Lubomír Procházka); Miroslav Tyrš nejen jako zakladatel Sokola (Lenka Libichová); Pohřební rituály ve Vietnamu (Thuy Vu Thi Thu); K etnologickým aspektům studia způsobu života a kultury marginálních vrstev společnosti v současnosti (Miloš Tomandl); Zprávy; Recenze.

 

více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK