Knihovna FF UK přivítala oficiální návštěvu z Národní knihovny Arménie

Dne 4. června 2014 hostila Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky a Velvyslanectvím Arménské republiky oficiální návštěvu ředitele Národní knihovny Arménie dr. Tigrana Zargaryana a jeho manželky. Dalšími členy delegace byli vážená paní Nouneh Zastoukhova, manželka velvyslance Arménské republiky, Hakob Asatryan, šéfredaktor arménsko-evropského časopisu Orer se sídlem v Praze, a Haig Utidjian, dirigent a student doktorského studia FF UK arménského původu. Národní knihovnu České republiky zastupoval tajemník pro mezinárodní vztahy dr. Adolf Knoll. Za Filozofickou fakultu UK delegaci přivítala paní děkanka doc. Mirjam Friedová, proděkan pro informační zdroje dr. Martin Souček, ředitelka Knihovny FF UK dr. Klára Rösslerová a vedoucí Knihovny Jana Palacha Mgr. Jan Kamenický.

Arménština byla na FF UK vyučována s přestávkami až donedávna na Ústavu obecné lingvistiky, nyní probíhají jednání o možnosti obnovení tohoto studia. Ve fondech Knihovny FF UK se dochovala jak překladová literatura, tak velké množství literatury v arménštině, která je v posledním roce postupně soustřeďována do Knihovny Jana Palacha. Část fondu pochází z období, kdy na FF UK působila významná česká armenistka a překladatelka Ludmila Motalová, knihy často obsahují i osobní věnování arménských spisovatelů a básníků. Další významná část byla shromážděna při Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK překladatelem Václavem A. Černým, nejvýznamnějším českým kavkazologem. Knihy jsou postupně zpracovávány ve spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky, které poskytuje nezbytnou pomoc při transkripci arménského písma do latinky a při věcné katalogizaci, a zároveň ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, která připravuje aktualizaci tabulek pro přepis nelatinkových písem. V Knihovně Jana Palacha tak vznikne ucelený fond arménské literatury, který bude k dispozici jak budoucím studentům arménštiny, tak zájemcům z řad odborné veřejnosti.

PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK
Mgr. Jan Kamenický, vedoucí Knihovny Jana Palacha

Foto: Archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK