Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

V Lidových novinách vyšel dne 16. 5. 2014 článek „Podivný titul ministra Chládka“, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka obhájené v roce 2006 na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Podoba rigorózní práce Marcela Chládka a její rozsah splňovaly nároky kladené tehdy na rigorózní práce, celý průběh rigorózního řízení se řídil tehdy platnými zákony a vnitřními předpisy univerzity,“ říká děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a dodává: „V průběhu let se postupně nároky na diplomové, rigorózní i disertační práce výrazně zvyšují.“

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze platný od roku 1999 do roku 2008 nestanovoval minimální rozsah rigorózní práce. Od roku 2010 musí mít rigorózní práce rozsah alespoň 100 normostran.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty UK

 

Kontaktní osoby pro média:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
proděkan FF UK
e-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz,

Mgr. Václav Hájek
tiskový mluvčí UK
e-mail: pr@cuni.cz, tel: +420 224 491 248


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK