Studentský divadelní soubor InCognito představuje svoji činnost a zve na premiéru hry Passacaglia

Kde začínali s herectvím členové Monty Python? Kde začal s divadlem dramatik Martin Crimp? Oni a spousta dalších velkých umělců zahájila svou kariéru v univerzitním souboru. A s nimi hráli další, z kterých se stali výborní jazykovědci, historici či lékaři. Ale na své kroky po prknech, která znamenají svět, nikdy nezapomněli. Divadlo je jedno z nejstarších a nejvznešenějších umění, tříbí cit, paměť, ladnost pohybů a upevňuje sebevědomí. Je až zarážející, že na naší starobylé a slavné univerzitě se tak důležitá kulturní instituce, jakou je studentský divadelní soubor, opomíjí. Nastal čas tuto křivdu na Músách napravit!

Loni začal při Ústavu filosofie a religionistky FF UK fungovat studentský divadelní soubor InCognito (ergo sum). Tato společnost nebyla nijak podporována, zkoušela po třídách, když zrovna byly volné, ale i tak se jí za jediný rok podařilo nastudovat skvělou hru Viktora Frankla Synchronizace v Březince, zorganizovat tři vyprodané reprízy a účastnit se divadelního festivalu Přemostění, odkud si dokonce odvezla dvě ocenění: za ženský herecký výkon a za výběr dramatického textu.

Letos se divadelní soubor rozrostl o nové studenty i z jiných kateder, a tak se stal de facto fakultním. Činnost souboru byla také podpořena vnitřním grantem, mohl se tedy pustit do velkolepější divadelní práce. Soubor přikládá velkou váhu výběru textu, i nadále se hodlá zabývat nepříliš známými dramaty, která mají podobný účinek, jaký zprostředkovává vzdělání na naší fakultě: prozřít a uvidět známé problémy nově, z jiného úhlu pohledu.

V úterý 6. května má v Salesiánském divadle ve 20 hodin premiéru nová hra pro letošní sezónu, která nese tajemný název Passacaglia (pro čtenáře, kteří nejsou hudebními vědci: jedná se o hudební útvar) současné autorky  Marly Rubinchik. Hra ještě nikdy nebyla uvedena, máte proto jedinečnou možnost účastnit se opravdové premiéry. Vstupenky jsou k dostání v knihovně  Ústavu filosofie a religionistky (m. č. 224) a k doptání na dsincognito@seznam.cz. Na tento e-mail směřujte i další dotazy, případně hlaste svou touhu přidat se k souboru v nadcházející sezóně.

představení Passacaglia na Facebooku

plakát ke stažení (PDF)

za divadelní soubor InCognito
Magdaléna Mikulová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK