Konference Společnost, právo a politika, 6. května

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze proběhla 6. května 2014 konference Společnost, právo a politika. Vystoupili na ní odborníci z různých profesí, které souvisejí s právem, a navštívilo ji na 200 účastníků.

Nejvyšší soud ČR organizuje konferenci ve spolupráci s partnery z politické a akademické sféry už čtyři roky. Letošní téma Společnost, právo a politika navázalo na témata předchozích ročníků (Spravedlnost v právním státě, Odpovědnost v demokratickém právním státě, Stát a jednotlivec). Ve dvou tematických panelech vystoupili jednak odborníci přímo z resortu justice, jednak teologové, filozofové a politologové.

Více informací k tématu v článku FF UK pořádala konferenci s Nejvyšším soudem ČR

Zdroj fotografií: Archiv FF UK