Další přijímací řízení na vybrané učitelské obory

FFUK: ilustrace - před školou

Filozofická fakulta UK vypsala další přijímací řízení na navazující magisterský obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy v prezenční formě studia a na navazující magisterský obor Učitelství pedagogiky v kombinované formě studia.

Přihlášku je možné podávat do 23. září 2014.

Podrobnější informace naleznete v podmínkách přijímacího řízení. 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK