Cenu Nadačního fondu Neuron získal doc. Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Jako jednoho z nejúspěšnějších historiků mladé české generace vybrala porota doc. Jakuba Rákosníka, který se zaměřuje na problematiku velké hospodářské krize z přelomu 20. a 30. let minulého století a na tematiku sociálního státu. Doc. Rákosník působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Videokanál Nadačního fondu Neuron na podporu vědy uvedl, že doc. Rákosník „patří k nejlepším historikům mladé generace ve své specializaci, tj. v oboru moderních hospodářských a sociálních dějin. Zaměřuje se zejména na problematiku velké hospodářské krize z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století a na tematiku sociálního státu od jeho počátků až do současnosti. Docent Rákosník považuje na historii za nejpřitažlivější možnost vytvořit kompromisní příběh o určité události nebo období, který by nikoho neurazil, zároveň by byl uvěřitelný a splňoval vědecké kvality, tj. ověřitelnost tvrzení a poznámkový aparát. Dosavadní výsledky docenta Rákosníka, jeho publikační činnost, vystoupení na konferencích a prezentace oboru jsou bez přehánění mimořádné. Pozornost si zasluhuje především jeho metodologická preciznost a důraz na témata, jež mají přesah do současnosti. O kvalitách docenta Rákosníka jasně vypovídají především jeho publikace, především odborné monografie, a ohlas, který získávají doma i v zahraničí. Zanedbatelná není ani jeho pedagogická činnost; jako vysokoškolský učitel je nesmírně náročný a zároveň nanejvýš respektovaný a vážený mezi studenty.“

Diář mám plný na tři roky dopředu, říká docent Jakub Rákosník [iforum.cz, 6. června 2014]

Jakub Rákosník, laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014 za obor společenské vědy

CENA NEURON. Jakub Rákosník, laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014 za obor společenské vědy. In: Youtube [online]. 16. 05. 2014 [vid. 2014-15-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=cLCn3zGpxqU


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK