Anglisté vzpomínali na básníka Seamuse Heaneyho

Irská velvyslankyně v Česku Alison Kelly uspořádala 29. dubna 2014 ve své rezidenci vzpomínkový večer věnovaný nedávno zesnulému básníku Seamusovi Heaneymu. Program připravili pedagogové Kabinetu irských studií při Ústavu anglofonních literatur a kultur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Po úvodním slovu velvyslankyně představil doc. Ondřej Pilný, vedoucí Kabinetu irských studií, Heaneyho tvorbu, osobnost i životní příběh. Doc. Justin Quinn pohovořil o významu polských, ruských a českých básníků pro Heaneyho tvůrčí vývoj a dr. Daniel Soukup o souvislostech mezi Heaneyho překladatelskou činností a původní poezií. Vybrané autorovy básně přečetl v originále doc. Quinn a ve vlastních překladech dr. Soukup.

Seamus Heaney (1939–2013) patří k nejvýznamnějším moderním anglofonním básníkům. V jeho tvorbě se prolínají vzpomínky na dětství prožité na irském venkově s podněty čerpanými z irské, anglické i celoevropské básnické tradice. V roce 1995 získal Nobelovu cenu za literaturu.

V roce 2002 četl Heaney své básně před zaplněnou aulou na Filozofické fakultě UK a Prahu pak navštívil ještě v roce 2010. Při obou příležitostech se setkal s řadou učitelů i studentů FF UK. Ti, kteří se s ním sešli, vzpomínají, jak ochotně věnoval svůj čas a pozornost všem, kdo si s ním chtěli promluvit o poezii.

Fotografie z akce na stránkách Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK