Volby do Akademického senátu FF UK začnou v pondělí 7. dubna

Volby do Akademického senátu FF UK na volební období 2014–2016 se uskuteční ve dnech 7.–10. dubna 2014 (7., 9. a 10. 4. v hlavní budově FF UK a 8. 4. v budově v Celetné č. 20), a to vždy od 10:00 do 18:00. Volby byly vyhlášeny Akademickým senátem FF UK na jeho únorovém zasedání dne 13. 2. 2014.

Své zástupce mají možnost volit zvlášť studenti zapsaní na FF UK (kurie studentů, volí se 15 členů) a zvlášť akademičtí pracovníci (kurie akademických pracovníků, volí se 16 členů). Studenti, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, volí a jsou voleni v kurii akademických pracovníků, pokud do náležitého data neurčili jinak.

Kandidátům zařazeným na kandidátní listiny je na webových stránkách FF UK poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentace.

Volby řídí volební komise ve složení Martin Vlček (předseda), Jan Bíba (místopředseda), Tomáš Jelínek, Ivan Kafka, Václav Kotrman, Eva Marková, Matouš Preininger, Martin Pšenička, Ladislav Skákal, Jan Stober, Jiří Šoukal a Magdalena Zíková.

Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

Volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků

Prezentace kandidátů do kurie studentů


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK