Studenti historie z celé republiky si dali schůzku v Praze

Ve dnech 4.–6. dubna proběhlo na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy první setkání studentských historických spolků České republiky. Na víkendovou akci dorazilo jedenáct delegací z devíti univerzitních měst, záštitu nad ní převzala děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová společně s řediteli ústavů zajišťujících na FF UK výuku historie.

iforum.cuni.cz, 9. dubna 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK