Konference psychologů poukáže na nutnost všestranného rozvoje žáků

Sedmý ročník konference Škola jako místo setkávání 2014, kterou pořádá Katedra psychologie Filozofické fakulty UK, se uskuteční v pátek 11. dubna. Letošní podtitul konference zní Myslím a cítím, tedy jsem a jeho záměrem je poukázat na nutnost všestranného rozvoje žáků ve školním prostředí.
iforum.cuni.cz, 10. dubna 2014

konference v kalendáři akcí

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK