Konference představí literární a uměleckou tvorbu jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem

Filozofická fakulta UK připravila ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy odbornou konferenci Kříž versus půlměsíc, jejímž cílem je analyzovat nejrůznější formy interakce mezi křesťanstvím a islámem, které nalezly odraz v literární a umělecké tvorbě, geograficky vázané na evropský kontinent. Konference se koná 24. a 25. dubna v Clam-Gallasově paláci.

iforum.cuni.cz, 23. dubna 2014

událost v kalendáři akcí


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK