Holbergova cena 2015

Informace o vyhlášení Holbergovy ceny 2015: Nominace se předkládají k rukám p. prof. Jana Royta, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, a to do 15. 5. 2014. Cena je udělována v oblasti humanitních a sociálních věd, práva a teologie za mimořádný přínos v  mezinárodním výzkumu. K nominaci je nutné předložit dvou až tří stránkový doporučující dopis v angličtině, životopis navrhovaného a uvést další případné možné doporučovatele.