Fotogalerie – Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2014

V roce 2014 jsme se za Knihovnu FF UK vůbec poprvé připojili k mezinárodní každoročně vyhlašované akci Noc s Andersenem, nad kterou již tradičně drží patronát SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Cílem akce je podporovat dětské čtenářství, tedy přivádět děti ke čtení, vytvářet a podporovat jejich vztah ke knihám a knihovnám a to prostřednictvím společného čtení, her a aktivit, kterými děti v knihovnách stráví celý večer a následně v knihovnách přenocují. Děti, v našem případě potomci akademiků naší fakulty, tak společně s knihovníky zažívají dobrodružně strávený večer, na který ještě dlouho a vřele vzpomínají.

Podívejte se na fotky z naší první Noci s Andersenem, která se jak dětem, tak knihovníkům natolik zalíbila, že jsme na ni navázali i v dalších dvou letech a se kterou rozhodně počítáme i do budoucna.