Profesor FF UK Tomáš Halík byl oceněn prestižní Templetonovou cenou

Profesor Univerzity Karlovy, farář a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík získal jako první Čech prestižní Templetonovu cenu. Oceněn byl za své protirežimní postoje v období normalizace, za překonávání předsudků mezi ateisty a věřícími a za dialog mezi různými náboženstvími. Slavnostní předání ceny se uskuteční v květnu v Londýně za účasti členů britské královské rodiny.

Vedení Filozofické fakulty UK prof. Halíkovi k tak významnému ocenění srdečně gratuluje.

Doc. Mirjam Friedová, děkanka fakulty, říká: „Velice mne těší, že jeden z mých kolegů byl oceněn tak významnou mezinárodní cenou. Templetonova nadace ve svém mottu vyjadřuje základní povzdech lidstva: Jak málo víme, a jak moc dychtíme vědět víc. Profesor Halík je obdivuhodným ztělesněním především druhé části motta – celým svým životem a prací prokazuje onu dychtivost po poznání, vlastnost, kterou bych ráda potkávala v každém našem učiteli či badateli, a samozřejmě i ve všech našich studentech. Tato cena není, jak se často povrchně interpretuje, cenou náboženskou. Je cenou pro ty, kdo chtějí posunovat poznání lidstva o sobě samém dál. Oceňuje ty, kdo si kladou „velké otázky“ a hledají na ně odpovědi. Templetona mezi jiným vždy zajímalo, odkud jdeme a kam směřujeme, a zákony vesmíru či přírodní zákony vždy stavěl na roveň s principy duchovními, které nám všem dávají lidský rozměr. Tedy např. co je podstatou lásky, jaký význam v lidském životě mají vděčnost, odpuštění, tvořivost a tvůrčí schopnosti atd. Na tenhle duchovní rozměr bytí dává Templetonova nadace důraz, a když přehlédnu obdivuhodné výsledky celoživotního badatelského, ale i občanského úsilí profesora Halíka, pak je letošní cena v těch nejlepších rukou. Být ve společnosti takových osobností jako je matka Tereza, Desmond Tutu, Alexandr Solženicyn nebo dalajláma jistě ve vší pokoře ctí především vyznamenaného. Cítím ale zároveň obrovskou radost, že má naše fakulta takového vynikajícího člověka ve svém středu a mám z toho radost i jako řadová občanka České republiky.“

Templetonova cena, jež nese název po svém zakladateli, britském obchodníku siru Johnu Templetonovi, se udílí od roku 1972. Je určena žijícím osobám, které se zasloužily o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., vystudoval filozofii a sociologii na Filozofické fakultě UK; teologii a religionistiku studoval nejprve tajně v Praze a po roce 1989 postgraduálně v Římě. Profesorem byl jmenován v roce 1997. Je prezidentem České křesťanské akademie, od roku 1990 spravuje Akademickou farnost v Praze. V rámci Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáší filozofii a sociologii náboženství. Přednášel na řadě zahraničních univerzit v Evropě, USA, Asii, Africe, Latinské Americe a Austrálii, mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardově univerzitě. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje také na vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity. Jeho knihy jsou překládány do řady jazyků. Získal mj. Cenu Romana Guardiniho za rok 2010, v roce 2011 získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za knihu Vzdáleným nablízku.

Související článek: Cenu chápu jako morální závazek, abych dál pokračoval ve své práci, říká profesor Halík [iForum, 14. března 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK