Nový rektor UK složil inaugurační slib

V průběhu inaugurace se s vedením Univerzity Karlovy zároveň rozloučil odstupující rektor profesor Václav Hampl, který udělením pamětních medailí ocenil členy akademické obce za jejich zásluhy o rozvoj univerzity a fakult. Stříbrnou pamětní medaili UK za zásluhy o rozvoj fakult Univerzity Karlovy v Praze obdržel rovněž doc. Michal Stehlík, bývalý děkan Filozofické fakulty UK.

Univerzita Karlova, 5. března 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK