FF UK se připojuje k „Prohlášení UK a AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR“

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zcela podporuje společné prohlášení Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky k opatření Grantové agentury ČR ze dne 26. 2. 2014, jež omezuje možnost podání návrhů na grantový projekt navrhovatelům, kteří neuspěli v předchozím roce, a to způsobem, který neodpovídá podmínkám veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde soutěží návrhy konkrétních projektů, nikoli jejich navrhovatelé či spolunavrhovatelé.

FF UK si zároveň dovoluje vyjádřit pochybnosti o nastavení pravidel soutěže o juniorské granty. Ta se jeví jako diskriminační vzhledem k vědkyním, případně vědcům, kteří jsou také rodiči. Omezující jsou zejména následující parametry: požadavek absolvované nepřerušené šestiměsíční stáže v zahraničí v době podání žádosti o juniorský grant a absence řešení v situacích souběhu řešení grantového projektu a těhotenství/rodičovství. Domníváme se, že evropské grantové soutěže vyhlašované v rámci European Research Council mají ve svých propozicích toto hledisko ošetřeno, a že by tedy bylo adekvátní promítnout je i do reprezentativní soutěže o výzkumné projekty v České republice.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK

Prohlášení AV ČR a UK k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR [cuni.cz, 11. března 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK