Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20.

Akce je otevřena široké veřejnosti se zájmem o humanitní vědy. Cílem je představení rozsáhlého spektra témat, jimiž se zabývají odborníci působící na Filozofické fakultě UK.

Den vědy 2014 zahájí vernisáž výstavy „Havel na scéně: scénografie děl Václava Havla“. Výstavu připravuje Katedra divadelní vědy FF UK a Institut umění – Divadelní ústav.  Inscenace her Václava Havla zde budou představeny v jejich padesátileté historii tak, jak se objevují na scénách českých i zahraničních divadel. Fotografie, scénické a kostýmní návrhy a plakáty přiblíží vizuální podobu Havlových děl ve velkých divadlech i na malých studiových scénách.

Hlavní program Dne vědy 2014 je rozdělen do čtyř sekcí:

  1. Vidí věci jinak: 75minutové přednášky renomovaných pedagogů FF UK – prof. Martina Hilského (nositele Řádu britského impéria a Medaile za zásluhy o stát), prof. Tomáše Halíka (nositele Templetonovy ceny), prof. Milana Hlavačky a doc. Radvana Bahbouha.
  2. Mladá věda: výzkumné projekty mladých vědců, které odrážejí fikci a reálný svět z pohledu technologického vývoje, ale i nových uměleckých forem.
  3. Hravá věda: workshopy v Knihovně Jana Palacha a v učebně Fonetického ústavu FF UK, prezentace v kinosále Katedry filmových studií FF UK a exkurze v Laboratoři lingvistických a behaviorálních studií.
  4. Podporujeme vědu: sekce je věnována prezentaci podpory vědecké práce v oblasti zahraničních výjezdů, financování a publikování. Budeme informovat též o možnostech doktorského studia na FF UK.

Nově bude Den vědy zakončen večerním koncertem, kde vystoupí hudební skupiny vědců a doktorandů FF UK – Ruce naší Dory, People on the Horizon a Tři dny na břiše.

V průběhu odpoledního programu bude možné ve stánku vydavatelství FF UK zakoupit knižní a časopiseckou produkci vydavatelství s 25% slevou. Nově bude probíhat též prodej prezentačních předmětů FF UK, také s 25% slevou.

Vstup na Den vědy 2014 je volný. Podrobné informace naleznete na www.denvedy.cz.

Příspěvky ze sekcí Vidí věci jinak a Mladá věda bude možné sledovat v přímém přenosu z www.ff.cuni.cz.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)

Plakát Dne vědy 2014

Pozvánka na vernisáž výstavy Havel na scéně: scénografie děl Václava Havla

 

Praha 19. 3. 2014

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK