Česká televize bude realizovat společný projekt s Katedrou sociologie FF UK

Zpravodajské a publicistické pořady České televize budou získávat informace z nových zdrojů. Projekt České televize s názvem Trendy Česka 2014 bude realizován ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK.

Cílem projektu je průběžně mapovat volební preference a definovat klíčová témata, která hýbou společností. Dohodu o spolupráci na projektu podepsal 6. března 2014 generální ředitel České televize Petr Dvořák s děkankou Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedovou. Zástupci Katedry sociologie FF UK se podle ní budou podílet na přípravě výzkumů i jejich vyhodnocení. Výsledky představí Česká televize vždy první neděli v měsíci ve svém politicko-diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. Zástupci katedry budou výsledky ve vysílání České televize komentovat.

Projekt bude konkrétně sledovat hodnocení jednotlivých parlamentních stran, práce vlády obecně a v základních oblastech státní správy, důvěry ve vládu, volební model a ad hoc otázky na aktuální témata. Sběr dat bude probíhat 7–10 dní na konci každého měsíce formou CATI (telefonické dotazování s trváním rozhovoru cca 10 minut). V každé vlně bude dotázáno 1200 respondentů, realizátorem bude TNS AISA.

Projekt Trendy Česka 2014 i vzájemná spolupráce s Filozofickou fakultou UK vychází podobně jako jiné projekty České televize se třetími stranami ze společného memoranda o spolupráci. Za Katedru sociologie FF UK se projektu účastní PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Mgr. Jaromír Mazák a Kristýna Chábová, MSc.

Jaromír Mazák a Kristýna Chábová jsou doktorskými studenty Katedry sociologie. Pro letní semestr 2014 připravili mj. kurz Datová žurnalistika, v jehož rámci svou účast na projektu bohatě využijí: mají unikátní přístup do samotného procesu mediálního zpracování oblasti zkoumání politických názorů veřejnosti a možnosti pracovat s aktuálními primárními daty. Zároveň díky této spolupráci zajistili přímou účast zástupců České televize jako přednášejících hostů v daném kurzu.

Tisková zpráva: Česká televize se dohodla s Filozofickou fakultou UK na společném výzkumném projektu, 6. 3. 2014 [Česká televize]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK