Katedra psychologie ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání FF UK nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací program Učitelství pro střední školy (dříve vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) nabízí aktivním učitelům s uceleným oborovým vzděláním rozšíření nebo prohloubení kvalifikace o relevantní pedagogicko-psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti. Základní a obtížné části jsou posluchačům zprostředkovány v přímé výuce (přednášky, cvičení, výcvik, praxe). Vědomosti získávají částečně samostatně na základě studia doporučené literatury. Nutnou součástí této formy profesní přípravy je i výcvik příslušných profesních dovedností (pedagogicko-psychologických, didakticko-metodických).

Vzdělávací program Učitelství pro SŠ – společenské a ekonomické vědy se zaměřuje na pedagogickou a psychologickou přípravu učitelů SŠ a SOŠ, kteří právě tuto část základů učitelského vzdělávání neabsolvovali v rámci oborového magisterského studia (zejména na FF,  PF, FSV, VŠE). Kurz nabízí ucelenou pedagogickou a psychologickou přípravu, zaměří se na rámcové vzdělávací programy v různých typech a druzích středních škol a odborných škol, předloží didaktické základy výuky společenských věd a ekonomických věd, bude se věnovat reflexi vlastní pedagogické praxe účastníků kurzu. Vzdělávací program vychází vstříc těm, kteří neměli příležitost ve svém předchozím oborovém studiu získat tyto pedagogicko-psychologické základy učitelství, kteří ovšem v současné době vykonávají nebo chtějí vykonávat profesi učitele. Nově přijatý kariérový řád pro pracovníky ve školství jim to navíc ukládá.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na podstránce Celoživotního vzdělávání


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK