Bohumil Hrabal stoletý. Na UK se diskutovalo o díle slavného pábitele

Dne 28. března 2014 uplynulo 100 let od narození spisovatele Bohumila Hrabala. Univerzita Karlova si připomněla toto významné výročí diskusí, kde vystoupili odborníci z FF UK. K výročí byla rovněž připravena výstava, která mj. popisuje studijní výsledky Bohumila Hrabala na univerzitě.

Setkání u kulatého stolu nazvané jednoduše Bohumil Hrabal stoletý se uskutečnilo v zasedací místnosti Karolina a diskutovat o jednom z nejvýznamnějších poválečných českých autorů přišli Mgr. Michael Špirit, Ph.D., z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., z Ústavu románských studií FF UK a Mgr. Marek Vajchr z FAMU. Role moderátora se ujal prorektor pro vnější vztahy UK prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

iForum, 28. března 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK