Profesor Pánek obdržel na Filozofické fakultě UK titul emeritní profesor

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h. c., vychoval řadu špičkových mladých historiků. Ve čtvrtek 20. února mu udělila Vědecká rada FF UK za jeho vědeckou a pedagogickou činnost čestný titul emeritní profesor. „Pevné a kvalitní základy pro další profesní růst, které poskytl prof. Jaroslav Pánek svým žákům, jsou trvalou hodnotou, z níž bude jak jeho alma mater, tak česká historická věda těžit i v dalších desetiletích,“ řekla děkanka fakulty doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

iForum, 21. února 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK