Přesun výuky angličtiny z Mediatéky do Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

Výuku angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty UK (popř. pro studenty s jinými speciálními potřebami), kteří v zimním semestru navštěvovali výuku v Mediatéce, budou i v letním semestru zajišťovat dr. Janáková a Mgr. Doležalová.

Rozvrhy výuky a další informace jsou vyvěšeny na webu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících, sylaby jsou vyvěšeny v SIS.

Bližší informace podá Mgr. Matějka, administrativní pracovník ÚJKN.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK