Debata kandidátů na pozici ředitele ÚSTR

V úterý 18. února 2014 pořádá Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panelovou debatu kandidátů na pozici ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Debata proběhne v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, od 19:00. Debatu bude moderovat doc. Michal Stehlík, bývalý děkan FF UK a bývalý člen Rady ÚSTR.

Do výběrového řízení na post ředitele ÚSTR se přihlásilo pět kandidátů. Pozvání k otevřené diskusi přijalo původně všech pět. Kvůli zahraniční cestě se ve čtvrtek 13. února z účasti omluvila dr. Muriel Blaive, francouzská historička studující dějiny českého komunismu.

Debatujícími budou:

  • dr. Adrian Portmann (von Arburg), bývalý předseda vědecké rady ÚSTR, švýcarský historik, zabývající se dějinami vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce,
  • Mgr. Zdeněk Hazdra, bývalý ředitel ÚSTR a současný první náměstek,
  • dr. Viktor Meca, pracovník Ministerstva obrany ČR, jenž dohlíží nad udělováním osvědčení pro účastníky třetího odboje,
  • Mgr. Karel Světnička, bývalý kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu.

Struktura debaty a předpokládaný časový harmonogram:

  • prezentace vlastní vize ústavu a hlavní cíl v působení na ÚSTR – každý kandidát 5 minut; celkem 25 minut,
  • okruh vzájemných otázek – kandidáti mají možnost položit protikandidátům jednu společnou otázku – odpověď maximálně 3 minuty; celkem 40 minut,
  • moderátorská otázka – každému kandidátovi bude moderátorem položena jedna otázka – limit pro každého kandidáta 2 minuty; celkem 10 minut,
  • prostor pro otázky z publika – otázky budou pokládány písemně prostřednictvím moderátora. Otázka musí být podepsána, tazatel má právo na doplňující otázku – 1 hodina.

Cílem debaty na akademické půdě je poskytnutí prostoru pro celospolečenskou diskusi o ústavu a jeho směřování.

„Domnívám se, že vzhledem k výsadnímu postavení, které Ústav pro studium totalitních režimů zaujímá mezi vědeckými pracovišti v České republice, je vhodné oprostit se od politických hádek a více se zaměřit na vědeckost ústavu, což bylo také důvodem, proč jsme debatu iniciovali,“ říká Miloš Bělohlávek, jeden z organizátorů akce.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc)Tisková zpráva (PDF)

Praha 14. 2. 2014

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK