Vzpomínkové akce připomenou 45. výročí činu Jana Palacha

Studentská rada Filozofické fakulty UK navazuje na tradici vzpomínkových akcí, které se každoročně konají u příležitosti výročí sebeupálení a úmrtí studenta Jana Palacha. Pro letošní rok připravila bohatý program zahrnující tematickou besedu, pietní akt a mši svatou a rovněž méně formální příležitosti k setkání všech, kteří si chtějí připomenout osobnost Jana Palacha a příslušné pohnuté období národních dějin.

„Smyslem akce je ukázat, že Jan Palach nepředstavuje jen symbol určité doby, ale že má potenciál i dnes oslovovat veřejnost a inspirovat k občanské aktivitě. To se projevilo například při výběru hostů panelové diskuse. Kulturní program jsme tvořili tak, aby účastníky podnítil k zamyšlení nad společenskou situací a možnostmi jejího ovlivňování,“ říká Jiří Pilip, hlavní organizátor akce.

V roce 2013 se pietního aktu před hlavní budovou Filozofické fakulty UK zúčastnilo množství studentů

Program zahájí ve středu 15. ledna vzpomínkový večer, v jehož rámci proběhne beseda s názvem Proti zlu, na které právě stačím: občanská činnost včera a dnes. Jako hosté debaty vystoupí např. publicistka a bývalá disidentka Petruška Šustrová a občanský aktivista Tomáš Jungwirth, role moderátora se ujme novinář Patrik Eichler, absolvent Filozofické fakulty UK. Po skončení besedy bude představena literární soutěž určená studentům středních škol, členky divadelního sboru Damúza zinscenují představení První dáma platí, druhá leze z gatí a zahraje kapela Cirkus Cermaque.

Ve čtvrtek 16. ledna bude program zahájen v 17:00 pietním aktem před hlavní budovou Filozofické fakulty UK, kde k přítomným promluví děkan fakulty doc. Michal Stehlík a rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl. Autoři multimediálního portálu janpalach.cz představí ruskou, italskou a tibetskou jazykovou mutaci projektu. Proběhne vernisáž výstavy zaměřené na sebeupálení jako formu politického protestu. Program v 19:30 zakončí projekce nové verze filmu Hořící keř režisérky Agnieszky Holland, po níž bude následovat beseda se scenáristou Štěpánem Hulíkem. V neděli 19. ledna Palachův týden symbolicky zakončí mše svatá se vzpomínkou na Jana Palacha celebrovaná prof. Tomášem Halíkem.

Veškerý program probíhá v hlavní budově Filozofické fakulty (nám. Jana Palacha 2), mše svatá se uskuteční v akademické farnosti Praha při kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 2). Všechny akce jsou určeny široké veřejnosti a vstup na ně je zdarma.

fotogalerie


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK