Iberoamerickou cenu za práci o Fradiqu Mendesovi získala Nicole Márföldi z FF UK

Celkem 16 vysokoškolských studentů bakalářského a magisterského programu letos usilovalo o získání Iberoamerické ceny, která se uděluje za vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu. Třetí místo se hodnotící komise rozhodla udělit studentce Nicole Márföldi z Ústavu románských studií FF UK. Slavnostní předání cen proběhlo 16. ledna ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

iForum, 17. ledna 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK