Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK 2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádala Den otevřených dveří, který se konal 11. ledna 2014. Uchazeči měli možnost navštívit prezentace jednotlivých oborů, kde se mohli setkat s budoucími pedagogy, ujasnit si průběh přijímacích zkoušek a získat informace k průběhu studia. Pracovnice Oddělení přijímacího řízení podávaly obecné informace k podobě přijímacích zkoušek. Uchazeči mohli hovořit se zástupci Studentské rady FF UK. Zajištěn byl on-line přenos přednášek z Velké auly.