Kombinovatelnost učitelských oborů navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/16

V rámci navazujícího magisterského studia učitelství lze pro přijímací řízení na ak. r. 2015/2016 kombinovat pouze učitelské obory (Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy). Upozorňujeme však studenty na možnost doplnění si učitelského vzdělání ve svém oboru částečně již během studia a částečně v rámci celoživotního vzdělávání.