Demokracie v dobách krize

Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve spolupráci s Institutem politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 mezinárodní konferenci „Demokracie v dobách krize“. Jako hlavní řečník vystoupí belgická politická teoretička Chantal Mouffe, která pronese přednášku na téma „The Crisis of Representative Democracy: An Agonistic Approach“ ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 10:30 ve Velké aule v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2).


Tématem konference jsou dopady ekonomické krize, která započala v roce 2008, následné dluhové krize a úsporných opatření na současné liberální demokracie. Konference vychází z předpokladu, že všechny tyto události nesměřují pouze ke zproblematizování neoliberálního paradigmatu, ale zároveň i k nárůstu občanských aktivit. Ty však na jedné straně vedou k úspěchu populistických stran a hnutí (ať již v podobě etnopopulismu, či podnikatelského populismu), a na straně druhé k politickým hnutím jako Occupy či Indignados, která se na rozdíl od populistů úmyslně vyhýbají běžné stranické politice.


Na konferenci vystoupí 50 prezentujících z více než deseti zemí světa. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce http://upol.ff.cuni.cz/democracy-in-times-of-crisis/.


„Ekonomická krize z roku 2008 a její další dopady působí jako katalyzátor, který nám umožňuje lépe a zřetelněji vidět některé z klíčových problémů, kterým čelí současné liberální demokracie. Jsme velmi potěšeni, že máme možnost diskutovat o těchto problémech s tak významnou a světově uznávanou osobností, jako je Chantal Mouffe,“ říká Mgr. Jan Bíba, Ph.D., tajemník Ústavu politologie FF UK a hlavní organizátor konference.


Konference je otevřena zájemcům z řad veřejnosti a novinářské obce.


Chantal Mouffe je přední světová politická teoretička, která v současnosti působí na University of Westminster v Londýně. Chantal Mouffe je známá především pro svůj koncept agonistické demokracie. Mezi její hlavní díla patří „Hegemony and Socialist Strategy“ (1985, česky „Za radikálně demokratickou politiku“, 2013), kterou napsala spolu s Ernestem Laclauem, dále „The Return of the Political“ (1993), „The Democratic Paradox“ (2000), „On the Political“ (2005) a „Agonistics: Thinking the World Politically“ (2013).Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (PDF)


Praha 29. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK