Archeologie přemyslovských Čech

Vernisáž výstavy Archeologie přemyslovských Čech

15. října 2013

Výstava, kterou pořádal Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byla zahájena ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 15. října. Expozice shrnuje terénní výzkumy ústavu z let 2010–2013 prováděné v rámci stejnojmenného projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR. Bilanční výstava prezentuje šest lokalit: zaniklé středověké vsi Hol v Klánovickém lese a Spindelbach v Krušných horách, přemyslovská hradiště Praha – Královice a Kouřim – sv. Jiří, raně středověké sídliště ze Suchomast na Berounsku a relikty komunikací v zázemí kláštera Ostrov u Davle. Návštěvníci mohli zhlédnout nejen řadu fotografií z výzkumů, terénní dokumentaci, plány a kresebné rekonstrukce středověkého osídlení, ale i výběr archeologických nálezů.

Více k tématu v článku Archeologie přemyslovských Čech se představuje na výstavě

Zdroj fotografií: archiv FF UK