160 let české univerzitní hungaristiky

V úterý 26. listopadu 2013 v 18.00 hodin bude zahájena výstava „160 let české univerzitní hungaristiky“. Výstavu, jež bude instalována v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2), pořádá Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Maďarským institutem Praha.


Výuka maďarštiny a maďarské filologie sice na českých univerzitách nepatří mezi masově navštěvované studijní obory, přesto má svoji dlouhou a významnou tradici. Právě 26. listopadu 2013 uplyne přesně 160 let ode dne, kdy císař František Josef I. schválil zřízení „učitelské stolice uherského jazyka na universitě Pražské“, díky kterému se od podzimu 1854 objevila maďarština poprvé jakožto učební předmět na pražském vysokém učení, a tedy i na české univerzitní půdě. Byl tak započat vývoj české univerzitní hungaristiky (hungarologie); zároveň se pražská univerzita stala po vídeňské teprve druhou univerzitou mimo Uhry, na které se maďarština vyučovala.


Výstava připomene historii české hungaristiky od roku 1854 do současnosti. Vedle vývoje výuky oboru v Praze a v Brně přiblíží i nejvýznamnější osobnosti spjaté s českou hungaristikou, jako např. Pavla Bujnáka, Vladimíra Skaličku, Petra Rákose či Richarda Pražáka. Vůbec poprvé budou v rámci výstavy publikovány některé dokumenty a fotografie mapující dějiny české hungaristiky.


Výstavu doprovází i stejnojmenná konference, která bude u příležitosti tohoto významného výročí uspořádána ve dnech 26.–27. listopadu 2013 v Maďarském institutu Praha (Rytířská 25–27). Konference se zaměří na tři základní tematické okruhy: dějiny české hungaristiky, česko-maďarské univerzitní vztahy a česko-maďarské vztahy obecně. V rámci konference se také uskuteční dvě veřejné debaty věnované současnosti a budoucnosti malých středoevropských oborů a českým překladům z maďarské literatury.


V současnosti je Katedra středoevropských studií jediným univerzitním pracovištěm v České republice, kde je možné maďarštinu studovat. Jde o obor, který má v rámci středoevropského areálu významné postavení,“ dodává vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK dr. Marek Junek.


Více informací o dějinách české univerzitní hungaristiky a o programu konference je možné najít na webových stránkách Katedry středoevropských studií FF UK: http://kses.ff.cuni.cz/160lethungaristiky.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 21. 11. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK